In de jaren 20 van de vorige eeuw bestond er een groep kunstenaars, verenigd in De Stijl, die vaak rechtlijnige composities maakten met enkele basiskleuren.

In de inlegpanelen die geïnspireerd zijn door De Stijl is geprobeerd hetzelfde weer te geven waarbij wit (essen en esdoorn) altijd de overheersende kleur is. 
Voor de rest is er gebruik gemaakt van, zo mogelijk, een stukje van elke houtsoort die er op dat moment in onze werkplaats te vinden was. 
Dat komt neer op zo´n 60 houtsoorten. 
Alles wat hiervoor gebruikt is, is oud hout en er zit zelfs eikenhout bij dat 8000 jaar oud is en dat tijdens baggerwerkzaamheden in een grindgroeve omhoog gekomen is.