In mijn vroege jeugd ben ik ooit begonnen met houtdraaien. Ik draaide simpele kandelaars, tafelpoten en schemerlampvoeten. Het “draaien uit één stuk hout” vond ik al snel niet meer interessant en ik ben toen al begonnen met het verlijmen van stukken hout om zo tot een groter en gevarieerder werkstuk te komen.

Later ben ik in de machinebouw terecht gekomen en heb lang geen hout meer gedraaid.

In 2008 heb ik het houtdraaien weer opgepakt en combineer dit met mijn kennis en ervaring uit de machinebouw.
Dit keer gewend om met nauwkeurigheden te werken waar de meeste meubelmakers mij om uitlachen. Maar die nauwkeurigheden zijn toch nodig want als twee blokjes hout in het midden kieren wordt die fout naar buiten toe alleen maar erger.

De machines die nodig zijn om al die wiskundig-nauwkeurige blokjes hout te maken, bouw ik zelf. Mijn kennis van de machinebouw kan ik hier goed bij gebruiken.

Mijn kunstzin is beïnvloed door de Stijl; een stroming die me erg aanspreekt.

De Stijl is een kunstbeweging die zijn oorsprong vindt rond 1917. Mensen als Theo van Doesburg, Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld waren er nauw bij betrokken en hebben destijds kunstwerken gemaakt die tot op de dag van vandaag wereldberoemd zijn.

De Stijl is te herkennen aan het gebruik van rechte horizontale of verticale lijnen en de primaire kleuren rood, geel en blauw. Verder werden de kleuren zwart en wit gebruikt. Op internet is hier erg veel over te vinden.